George Washington werd ingehuldigd als president

van de Verenigde Staten voor de eerste keer op 30 April..

Basisinfo over George Washington:

 

 

George Washington werd geboren op 22 februari 1732 in Westmoreland County in Virginia. Hij was afkomstig uit een vooraanstaande plantersfamilie en genoot een opleiding tot landmeter en militair. In 1743, toen George elf jaar oud was, overleed zijn vader en korte tijd later verhuisde hij naar het familielandgoed in Virginia, Mount Vernon. Negen jaar later overleed ook zijn halfbroer Lawrence, waardoor George op 20-jarige leeftijd eigenaar werd van het landgoed.

 

 

Hoe werd George Washington president?

 

 

Nadat de staten van de Unie de nieuwe grondwet hadden goedgekeurd, werd Washington door de kiesmannen op 4 februari 1789 unaniem gekozen tot de eerste president van de Verenigde Staten. De inhuldiging vond plaats op 30 april 1789. Hij stond in zijn tijd bekend als een president die bereid was zijn eigen belang op te offeren voor het belang van de natie. Washington behartigde geen partijbelangen en hij hoopte dat de Amerikaanse politiek ook partijloos zou kunnen blijven. Hij regeerde twee termijnen, van 1789 tot 1797, waarna hij zich niet meer herkiesbaar stelde en zich terugtrok op zijn landgoed. Tot aan Franklin Roosevelt (1933-1945) is de ongeschreven regel, dat een president maximaal twee termijnen mag regeren, gehandhaafd. Doordat Washington na twee termijnen aftrad, ontdeed hij het presidentschap van alle monarchale ambities.

 

 

Welke rol heeft George Washington gehad op de Amerikaanse-Revolutie en wat is daarvan nu nog te zien?

 

 

Hij was de eerste President van de Verenigde Staten. Voordat hij een president werd, was hij getrouwd met een rijke vrouw. Zij ging uiteindelijk dood en hij kreeg alles van haar. Zo werd hij rijk en dat is status. De Amerikanen hadden destijds ruzie met de Britten. George kreeg een hekel aan de Engelsen. Als een van de eersten verhief hij zijn stem tegen de Britse regelzucht en de belastingen die Amerikanen moesten betalen aan een land dat ver overzee lag. Een land waar de Amerikanen politiek gezien bovendien geen vinger in de pap hadden. Wat we nu terug zien in het heden is dat er nog steeds presidenten gekozen worden (democratisch) en dat Amerikanen los zijn van de Britten. Amerika heeft ook een groot succes. Ik denk dat dat vooral is doordat ze de Britten hebben weggejaagd.